Vice Chancellor

 • 91-422-6611251
 • vctnau@tnau.ac.in

TPO to Vice Chancellor

 • 91-422-6611307
 • 91-422-2431788
 • tpo@tnau.ac.in

Office of Vice Chancellor

 • 91-422-6611222
 • Fax: 91-422-2431672
 • vctnau@tnau.ac.in

Registrar

 • 91-422-6611201
 • Fax: 91-422-2431821
 • registrar@tnau.ac.in

Undergraduate Admissions: Dean Agriculture

 • 91-422-6611345
 • 91-422-6611346
 • deanagri@tnau.ac.in
 • ugadmissions@tnau.ac.in

Graduate Admissions: Dean SPGS

 • 91-422-6611261
 • 91-422-6611461
 • Fax: 91-422-6611343
 • deanspgs@tnau.ac.in
1