Alumini

CIVIL SERVICES ALUMNI 

S.No. Name Year of Passing
1 Dr.V.K.Subbu Raj, IAS 1978
2 Dr.J.Sadakathullah, IAS 1978
3 Dr.M.Rajamani, IAS 1979
4 Dr.K.Shanmugam, IAS 1982
5 Dr.J.Albert Gabriel, IRS 1983
6 Dr.C.SylendraBabu, IPS 1984
7 Dr.M.Ravi, IPS 1984
8 Dr.Mervin Alexander,IPS 1984
9 Mr.Durairaj, IFS 1984
10 Mr.R.Nandha Gopal, IAS 1984
11 Mr. Raja Rajan, IPOS 1984
12 Mr.R.Ravichandran, IRS 1985
13 Mr.V.Rajarajan, IPS, 1985
14 Mr.B.Selvakumar, IPS 1985
15 Mr.Sasikumar, ITS 1985
16 Mrs.P.Kannammal, IPS 1989
17 Dr. P. Senthil Kumar, IAS 1989
18 Mrs. P. Amutha, IAS 1991
19 Mr. C. Kathiravan 1991
20 Mr. Malar 1991
21 Mr.Devarajan, IAS 1992
22 Mr.Murugan, IAS 1992
23 Mr.N.Mathivanan, IAAS 1992
24 Mrs.Kingshlin, IPS 1992
25 Mrs.N.Deva Rani, IPS 1993
26 Mr.V.Balakrishnan, IPS 1995
27 Mr.S.Janakiraman, IFS 1995
28 Mr.V.Karthikeyapandian, IAS 1995
29 Mr.S.Anbalagan, IFS 1995
30 Mr.S.Sasikumar, IFS 1995
31 Mrs.Bhuvaneshwari, IRS 1995
32 Dr.C.SenthilPandian, IAS 1996
33 Mr.Pandian, IRS 1997
34 Mr.K.C.Selvamani, IRS 1998
35 Mrs.Shyamala, IPS 1998
36 Mr.B.Subash Chandra Bose IPS 1998
37 Mr.Jeyakumar, D.C.P.IPS 1998
38 Mr. A. Raguramarajan, IFS 2003
39 Mr.Sundaresh babu IAS&IFS 2007
40 Mr. G. Santhoshkumar 2007
41 Mr.V.Jeyaseelan, IAS 2008
42 Mr. S. Kalanithi 2008
43 Mrs. J. Bhuwaneshwary 2009
44 Mrs.Bhuwaneshwary IAS&IFS 2011
45 Mr. Chandrasekaran bala IFS 2011
46 Ms.Bhuvaneswary.J.IRS 2012
47 Ms.Viji. IFS 2012
48 Mr.R.Muthuraj, ITS
49 Mr. M.Krishnasamy, IRS
50 Mr. Murugasan. S. A, IAS
51 Mr. S. Bharathi Dasan, IAS
52 Mr. Murugan C, IAS
53 Mr. R. Anand, IAS
54 Mr. Thiagaraj, IAS
55 Mr. V. Baskaran, IFS
56 Mr. K. Murugan, IFS
57 Mr. L. Naganathan, IFS
58 Mr. Thangapandiyan, IFS
59 R Mr.. Kamalakar, IFS
60 Mr. Rameshkumar, IFS
61 Mr. Raghuramarajan, IFS
62 Mr. S. Ramesh Kumar, IFS
63 Mr. Anandaprakash, IFS
64 Mr. Boopathybabu, IPS
65 Mr. Sakthivel. R, IPS
66 Mr. Jagannathan, IPS
67 Mr. RameshKumar, IPS
68 Mr. S.Thirugnanasambandan, IPS
69 Mr. Anandha Prakash, IPS
70 Mr. A Raguram Sundarrajan, IPS
71 Mrs. Renukadevi, IRS
72 Mrs. Kalanrubi jesintha, IRS
73 Mrs. K. Gomathi, IRS
74 Mr. Vijayakumar, IRS
75 Mr. Pandiyan, IRS
76 Mr. Pandian, IRS
77 Mr. Divagar, IRS
78 Mr. P RAJADURAI, IRS
79 Mr. T. Dhayanthan, IRS
80 Mr. K.S. Ilaiyaraja
81 Mr. Barathidasan, IRS
82 Mrs. Jayalakshmi, IAS
83 Mr. Murugasan. S. A, IAS
TNPSC-Group I
84 Dr.K.Rajendran 1984
85 Mr.Thananjeyan, 1985
86 Mr.Saravanan 1995
87 Mr.M.Maheswari IPS, 1998
88 Mr.P.Sakthivel, IPS 1998